Şərur rayon Təhsil Şöbəsinin əhatə etdiyi  ümumtəhsil

məktəbləri  haqqında

M Ə L U M A T

Şərur şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb

Ünvan: Şərur ş. S.Vurğun küç.20

Telefon: 542-23-56

Şərur şəhər 2№-li tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur ş.H.Əliyev pros.37b

Telefon: 542-32-46

Gümüşlü kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Gümüşlü kəndi

Telefon: 552-54-65

Oğlanqala kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Oğlanqala kəndi

Telefon: 542-57-30

Dizə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon  Dizə kəndi

Telefon: 552-57-04

Şahbulaq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Şahbulaq kəndi

Telefon: 552-39-51

Düdəngə kənd orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Düdəngə kəndi

Telefon: 542-97-93

Həmzəli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Həmzəli kəndi

Telefon: 552-31-76

Havuş kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Havuş kəndi

Telefon: 540-76-69

Zeyvə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Zeyvə kəndi

Telefon: 552-27-04

Axura kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Axura kəndi

Telefon: 542-63-10

Muğancıq Mehrab kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon M.Mehrab kəndi

Telefon: 552-10-05

Cəlilkənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Cəlilkənd kəndi

Telefon: 552-37-52

Aşağı Yaycı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon  A. Yaycı kəndi

Telefon: 542-59-18

Sərxanlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Sərxanlı kəndi

Telefon: 552-07-03

Mahmudkənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Mahmudkənd kəndi

Telefon: 542-66-87

Yuxarı Yaycı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Y. Yaycı kəndi

Telefon: 552-59-61

Qarxun kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Qarxun kəndi

Telefon: 552-09-81

Aralıq kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Aralıq kəndi

Telefon: 542-95-89

Yeni Havuş kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Yeni Havuş kəndi

Telefon: 540-23-90

Vərməziyar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Vərməziyar kənd

Telefon: 542-24-36

Siyaqut kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Siyaqut kəndi

Telefon: 542-55-24

Püsyan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Püsyan kəndi

Telefon: 542-82-10

Qorçulu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Qorçulu kəndi

Telefon: 552-76-07

Kosacan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Kosacan kəndi

Telefon: 542-06-81

Danyeri kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Danyeri kəndi

Telefon: 542-01-64

Tumaslı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Tumaslı kəndi

Telefon: 552-00-32

Aşağı Daşarx kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon A.Daşarx kəndi

Telefon: 552-40-03

Tənənəm kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Tənənəm kəndi

Telefon: 542-90-55

İbadulla kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon İbadulla kəndi

Telefon: 552-25-40

Yuxarı  Daşarx kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Y. Daşarx kəndi

Telefon: 552-50-04

Xanlıqlar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Xanlıqlar kənd

Telefon: 552-33-04

Ərəbyengicə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Ərəbyengicə kəndi

Telefon: 542-79-22

Dərəkənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Dərəkənd kəndi

Telefon: 552-51-27

Ələkli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Ələkli kənd

Telefon: 542-83-90

Qarahəsənli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Qarahəsənli kəndi

Telefon: 542-79-52

Çəmənli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Çəmənli kəndi

Telefon: 542-77-02

Yengicə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Yengicə kəndi

Telefon: 552-44-05

Şəhriyar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Şəhriyar kəndi

Telefon: 552-49-22

Dərvişlər kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Dərvişlər kəndi

Telefon: 542-19-04

Alışar kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Alışar kəndi

Telefon: 542-13-28

Kərimbəyli kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Kərimbəyli kəndi

Telefon: 542-52-64

Çərçiboğan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Çərçiboğan kəndi

Telefon: 542-72-52

Muğanlı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Muğanlı kəndi

Telefon: 552-77-54

Maxta kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Maxta kəndi

Telefon: 542-64-51

Arbatan kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Arbatan kənd

Telefon: 552-90-06

Kürkənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Kürkənd kəndi

Telefon: 552-61-03

Dəmirçi kənd  tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Dəmirçi kəndi

Telefon: 542-70-49

Çomaxtur kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Çomaxtur kəndi

Telefon: 552-13-02

Kürçülü kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Kürçülü kəndi

Telefon: 552-62-01

Təzəkənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Təzəkənd kəndi

Telefon: 542-82-60

Xələc kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Xələc kəndi

Telefon: 542-14-13

Axaməd kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Axaməd kəndi

Telefon: 542-08-03

Diyadin kənd tam orta  məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Diyadin kəndi

Telefon: 542-16-62

Qaraburc kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Qaraburc kəndi

Telefon: 542-04-02

Xətai kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Şərur rayon Xətai kəndi

Telefon: 060-540-80-78

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg