Kəngərli rayon Təhsil Şöbəsinin əhatə etdiyi  ümumtəhsil

məktəbləri  haqqında

M Ə L U M A T

 

Qıvraq qəsəbə tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Qıvraq qəsəbəsi

Telefon: 548-10-31

Qarabağlar kənd 1№-li tam orta məktəb

Ünvan: Kəngərli rayon Qarabağlar kəndi

Telefon: 548-72-53

Qarabağlar kənd 2№-li tam orta məktəb

Ünvan: Kəngərli rayon Qarabağlar kəndi

Telefon: 548-75-11

Şahtaxtı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Şahtaxtı kəndi

Telefon: 548-31-27

Xok kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Xok kəndi

Telefon: 548-22-01

Yurdçu kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Yurdçu kəndi

Telefon: 548-46-89

Qabıllı kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Qabıllı kəndi

Telefon: 548-57-96

Çalxanqala kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Çalxanqala kəndi

Telefon: 548-35-60

Təzəkənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Təzəkənd kəndi

Telefon: 548-51-34

Xıncab kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Xıncab kəndi

Telefon: 548-50-32

Böyükdüz kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Böyükdüz kəndi

Telefon: 548-42-47

Yeni Kərki  kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Kəngərli rayon Yeni Kərki kəndi

Telefon: 548-47-02

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg