Ordubad rayon Təhsil Şöbəsinin əhatə etdiyi  ümumtəhsil

məktəbləri  haqqında

M Ə L U M A T


Şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad şəhəri İstanbul küçəsi

Telefon: 547-11-87

Şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad şəhəri H.Əliyev prospekti

Telefon: 547-03-35

Şəhər İnternat tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad şəhəri N.Babayev küçəsi

Telefon: 547-02-32

Əndəmiç kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Əndəmiç kəndi

Telefon: 547-23-89

Nüsnüs kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Nüsnüs kəndi

Telefon: 547-21-19

Gənzə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Gənzə kəndi

Telefon: 547-26-17

Aşağı Əylis kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Aşağı Əylis kəndi

Telefon: 547-65-96

Yuxarı Əylis kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Yuxarı Əylis kəndi

Telefon: 547-31-73

Dəstə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Dəstə kəndi

Telefon: 547-34-47

Xanağa kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Xanağa kəndi

Telefon: 557-91-02

Dizə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Dizə kəndi

Telefon: 547-93-06

Vənənd kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Vənənd kəndi

Telefon: 547-97-49

Vələver kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Vələver kəndi

Telefon: 557-38-64

Dırnıs kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Dırnıs kəndi

Telefon: 547-47-59

Kələki kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Kələki kəndi

Telefon: 547-87-29

Unus kənd tam orta məktəbi

Ünvan:Ordubad rayon, Unus kəndi

Telefon: 547-87-28

Düylün kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Düylün kəndi

Telefon: 547-57-85

Çənnəb kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Çənnəb kəndi

Telefon: 547-89-13

Üstüpü kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon Üstüpü kəndi

Telefon: 547-49-49

Azad kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Azad kəndi

Telefon: 557-45-84

Aza kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Aza kəndi

Telefon: 547-45-82

Sabir kənd tam orta məktəbi

Ünvan:Ordubad rayon, Sabir kəndi

Telefon: 547-81-52

Baş Dizə kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Baş Dizə kəndi

Telefon: 547-54-13

Gilançay kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Gilançay kəndi

Telefon: 557-54-23

Biləv kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Biləv kəndi

Telefon: 547-41-92

Behrud kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Behrud kəndi

Telefon: 547-84-01

Parağa kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Parağa kəndi

Telefon: 547-80-42

Kotam kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Kotam kəndi

Telefon: 557-29-60

Bist kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Bist kəndi

Telefon: 547-40-04

Xurs kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Xurs kəndi

Telefon: 547-74-02

Tivi kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Tivi kəndi

Telefon: 547-43-05

Nəsirvaz kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Nəsirvaz kəndi

Telefon: 547-68-04

Ələhi kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Ələhi kəndi

Telefon: 547-99-04

Nürgüt kənd tam orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Nürgüt kəndi

Telefon: 547-74-36

Pəzməri kənd ümumi orta məktəbi

Ünvan: Ordubad rayon, Pəzməri kəndi

Telefon: 547-87-08

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg