Təhsil müəssisələri ilə muzeylər arasında 2018-2019-ci tədris ilində təşkil ediləcək distant dərslərin

Q R A F İ K İ

№-si

Muzeyin adı

İcraya məsul nazirliklər

Tarix

1.

Heydər Əliyev Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Sentyabr ayının III həftəsi

2.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Oktyabr ayının II həftəsi

3.

Naxçıvan Duz Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Oktyabr ayının IV həftəsi

4.

Dövlət Bayrağı Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Noyabr ayının II həftəsi

5.

Şahtaxtinskilər Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Noyabr ayının IV həftəsi

6.

Qarabağlar Türbə Kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Dekabr ayının II həftəsi

7.

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Dekabr ayının IV həftəsi

8.

Xatirə Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Yanvar ayının III həftəsi

9.

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Yanvar ayının IV həftəsi

10.

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Fevral ayının II həftəsi

11.

Bəhruz Kəngərli Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Fevral ayının IV həftəsi

12.

Məhəmməd Tağı Sidqinin Ev Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Mart ayının II həftəsi

13.

Xatirə Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Mart ayının IV həftəsi

14.

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Aprel ayının II həftəsi

15.

Məmməd Arazın Ev Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

Aprel ayının IV həftəsi

16.

Heydər Əliyev Muzeyi


Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

May ayının II həftəsi

17.

“Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

May ayının IV həftəsi

18.

Cəmşid Naxçıvanskinin Ev Muzeyi

Naxçıvan Muxtar Respublikası  Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirlikləri

İyun  ayının II həftəsi

İstifadəçi paneli 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg